Trong các mệnh đề sau, hãy tìm mệnh đề đúng? 


 • Câu hỏi:

  Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

   

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi TN THPT QG năm 2021

  Đáp án đúng: B

  Cách 1. Dùng công thức (1)

  Cách 2. Từ hình bát diện đều suy ra B là mệnh đề đúng

  Cách 3. Cũng có thể dùng công thức (2) và (3) như sau: Vì mỗi mặt có ít nhất ba cạnh, nên theo (2) ta có 2c ≥ 3m , suy ra c > m . Do đó mệnh đề A sai. Tương tự từ (3) suy ra mệnh đề D sai. Từ hình tứ diện suy ra C sai. Vậy B là mệnh đề đúng. • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ