Trắc nghiệm Tổ hợp (Câu 1 – MH 2021)


Trắc nghiệm Tổ hợp (Câu 1 – MH 2021) Phát triển từ câu 1 đề toán tham khảo 2021 của Bộ GD.
Các bạn làm 10 CÂU TRONG NGÂN HÀNG để luyện nhanh trước khi thi, có key từng câu.

BẮT ĐẦU LÀM BÀI TRONG 10 PHÚT


10 / 10

Category: C1-to-hop

Một lớp học có (40) học sinh gồm (15) nam và (25) nữ. Giáo viên cần chọn (3) học sinh tham gia lao động. Hỏi có bao nhiêu cách chọn khác nhau?

Your score is

The average score is 17%

MỖI LẦN CÁC BẠN LÀM LẠI LOP12.COM SẼ ĐỔI CÂU KHÁC CHO CÁC BẠN LÀM.

Chúc các bạn làm tốt.

Reader InteractionsLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ