Tìm tập xác định của hs (y = frac{1}{{1 – ln x}})


 • Câu hỏi:

  Tìm tập xác định của hàm số (y = frac{1}{{1 – ln x}})

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn TOÁN

  Đáp án đúng: A

  ĐK: (left{ {begin{array}{*{20}{c}}
  {x > 0,,,,,}\
  {ln x ne 1}
  end{array} Leftrightarrow left{ {begin{array}{*{20}{c}}
  {x > 0}\
  {x ne e}
  end{array}} right.} right.)

  TXĐ (D = left( {0; + infty } right)backslash left{ e right}) • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ