Tia laze không có đặc điểm nào dưới đây ?


 • Câu hỏi:

  Tia laze không có đặc điểm nào dưới đây ?

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đáp án đúng: D • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ