The wooden fence surrounded the factory is beginning to fall down because of the rain


 • Choose the letter A, B, C, or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

  Câu hỏi:

  The wooden fence surrounded the factory is beginning to fall down because of the rain

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

  Đáp án đúng: B

  Kiến thức: rút gọn mệnh đề quan hệ 

  • Vì câu mang nghĩa chủ động nên rút gọn mệnh đề quan hệ về dạng Ving.

  Sửa: Surrounded → surrounding

  Tạm dịch: Hàng rào gỗ bao quanh nhà máy đang bắt đầu đổ vì trời mưa

  → Chọn đáp án B • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ