The first self-sufficient village in Britain ____ the Normans idea. They were some strange invaders who ____ to change the country in a better way.


 • Câu hỏi:

  The first self-sufficient village in Britain ____ the Norman’s idea. They were some strange invaders who ____ to change the country in a better way.

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.

  Đáp án đúng: A • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ