Quyết định 2546/QĐ-BGDĐT kiểm tra công tác coi thi đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021


Thành lập Đoàn kiểm tra công tác coi thi đợt 2 Kỳ thi TNTHPT năm 2021

Ngày 03/8/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 2546/QĐ-BGDĐT về việc kiểm tra công tác coi thi đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021.

Cụ thể, thành lập các đoàn kiểm tra công tác coi thi đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 tại các tỉnh gồm: Cao Bằng; An Giang; Hải Phòng; Bình Định; Lâm Đồng;…Thời gian kiểm tra từ ngày 05/8/2021 đến hết ngày 08/8/2021.

Chánh Thanh tra Bộ chỉ đạo, theo dõi, giám sát hoạt động đoàn kiểm tra; giúp Lãnh đạo Bộ xử lý hoặc trình Lãnh đạo Bộ xử lý theo thẩm quyền các kiến nghị của Đoàn kiểm tra; quyết định điều động cán bộ, viên chức trong danh sách dự phòng khi cần thiết; được sử dụng dấu của cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, các Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm phối hợp với các đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra công tác coi thi đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 theo quy định.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 2546/QĐ-BGDĐT tại đây

==============

Bài gốc

Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ