Phát biểu nào sai khi nói về ứng dụng cũng như ưu điểm của dòng điện xoay chiều? 


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đáp án đúng: C

A.Phát biểu đúng ,vì đây là ứng dụng quan trọng để chế tạo động cơ không đồng bộ một pha và động cơ không đồng bộ ba pha

B. Phát biểu đúng ,vì hiện nay đa phần dùng bằng dòng xoay chiều để thắp sáng

C. Phát biểu sai ,vì trong công nghệ mạ điện,đúc điện ,người ta thường sử dụng dòng điện một chiều.

D.Phát biểu đúng ,vì đây là ưu điểm của dòng điện xoay chiều ,nhờ tính chất này nên dòng điện xoay chiều có khả năng truyền tải đi xaLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ