Ông B cho ông N thuê nhà để ở và kinh doanh. Sau khi kết thúc hợp đồng, ông B đã nhiều lần đòi nhà nhưng ông N không chịu trả lại nhà cho ông B. Trong trường hợp này ông B cần phải làm gì ?

Chuyển đến thanh công cụ