Nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ ba pha


 • Câu hỏi:

  Nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ ba pha

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đáp án đúng: D

  Stato là bộ phận tạo nên từ trường quay. • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ