Nếu có 1 bị loại bỏ hoàn toàn khỏi hệ sinh thái này thì theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?


 • Câu hỏi:

  Giả sử lưới thức ăn trong 1 hệ sinh thái được mô tả ở hình bên. Nếu có 1 bị loại bỏ hoàn toàn khỏi hệ sinh thái này thì theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

  I. Số lượng cỏ 2 chắc chắn sẽ tăng lên vì có nguồn dinh dưỡng dồi dào hơn.

  II. Số lượng cá thể nai không bị ảnh hưởng vì không liên quan đến cỏ 1.

  III. Số lượng cá thể trâu rừng có thể bị giảm xuống.

  IV. Mức độ cạnh tranh giữa hổ và báo có thể tăng lên.

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi TN THPT QG năm 2021

  Đáp án đúng: B • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ