Một sợi dây đàn hồi rất dài có đầu A dao động với tần số f


 • Câu hỏi:

  Một sợi dây đàn hồi rất dài có đầu A dao động với  tần số f và theo phương vuông góc với sợi dây. Biên độ dao động là 4cm, vận tốc truyền sóng trên đây là 4 (m/s). Xét một điểm M trên dây và cách A một đoạn 28cm, người ta thấy M luôn luôn dao động lệch pha với A một góc (Delta varphi =(2k+1)frac{pi }{2}) với k = 0, ±1, ±2. Biết tần số f có giá trị trong khoảng từ 22Hz đến 26Hz. Bước sóng l có giá trị là

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn LÝ

  Đáp án đúng: C

  Bước sóng l có giá trị là 16cm.     • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ