Một loa có công suất âm P0, cho rằng cứ ra xa 2 m thì công suất nguồn âmCâu hỏi: Một loa có công suất âm P0, cho rằng cứ ra xa 2 m thì công suất nguồn âm giảm đi 3% do sự hấp thụ của môi trường. Mức cường độ âm tại điểm M cách nguồn âm 10 m thì có mức cường độ âm là 60 dB. Điểm  cách nguồn […]Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ