Một động cơ không đồng bộ ba pha đấu hình sao vào mạng điện xoay chiều ba pha


 • Câu hỏi:

  Một động cơ không đồng bộ ba pha đấu hình sao vào mạng điện xoay chiều ba pha, có điện áp dây 380V. Động cơ có công suất 10 kW. Hệ số công suất 0,8. Cường độ dòng điện hiệu dụng đi qua mỗi cuộn dây có giá trị bao nhiêu?

   

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đáp án đúng: A

  Điện áp pha:

  (U_p=frac{U_d}{sqrt{3}}=frac{380}{sqrt{3}}=220) (V).

  Cường độ dòng điện qua mỗi cuộn dây là:

  (I=frac{P}{3U_p.cosvarphi }=frac{10000}{3.220.0,8}=18,94(A))

                 • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ