Một động cơ điện xoay chiều có công suất tiêu thụ điện năng bằng 440W


 • Câu hỏi:

  Một động cơ điện xoay chiều có công suất tiêu thụ điện năng bằng 440W, hệ số công suất bằng 0,8. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu động cơ bằng 220V. Tìm cường độ dòng điện hiệu dụng qua động cơ?

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đáp án đúng: C

  (left{begin{matrix} P = 440W \ cos varphi = 0,8\ U = 220V \ I = ? end{matrix}right.)
  (P = UIcos varphi)
  (Rightarrow I = frac{P}{Ucos varphi })
  (Rightarrow I = frac{440}{220.0,8} = 2,5A) • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ