Một con lắc đơn có chiều dài sợi dây 50 cm và khối lượng vật nặng M


 • Câu hỏi:

  Một con lắc đơn có chiều dài sợi dây 50 cm và khối lượng vật nặng  M được treo vào điểm I. Một vật nặng có khối lượng m nối với vật M bằng  một sợi dậy và vắt qua ròng rọc tại điểm K. Ban đầu hệ cân bằng và các vật  đứng yên, sau đó đốt sợi dây giữa mM để vật M dao động điều hòa. Cho (m=0,23M,IK=50~text{cm v }!!grave{mathrm{a}}!!text{ }IK) nằm ngang. Bỏ qua ma sát, lực cản, khối  lượng dây. Lấy (g=9,8~text{m}/{{text{s}}^{2}}.)Tốc độ dao động của điểm M khi qua vị trí dây  treo thẳng đứng bằng 

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn LÝ

  Đáp án đúng: B

  Từ hình vẽ ta có: (beta ={{135}^{0}}-frac{alpha }{2})

  Áp dụng định lý hàm số sin ta có: 

  (frac{{{T}_{1}}}{sin alpha }=frac{{{P}_{M}}}{sin beta }leftrightarrow frac{{{P}_{m}}}{sin alpha }=frac{{{P}_{M}}}{sin left( {{135}^{0}}-frac{alpha }{2} right)}to alpha =10,{{16}^{0}})

  Khi ta đốt sợi dây con lắc đơn M sẽ dao động với biên độ góc (alpha ={{alpha }_{0}}=10,{{16}^{0}})

  Vận tốc khi M qua vị trí cân bằng 

  (v=sqrt{2gell left( 1-cos {{alpha }_{0}} right)}=39,2~text{cm}/text{s}) • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ