Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến có độ tự cảm L = 2μH và điện dung Cv thay đổi được.


 • Câu hỏi:

  Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến có độ tự cảm L = 2μH và điện dung Cthay đổi được. Biết tốc độ sóng điện từ là 3.108 m/s và lấy π2 = 10. Biết mạch có thể bắt được sóng điện từ có bước sóng 60m đến 144m. Cv có giá trị nào sau đây? 

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đáp án đúng: D • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ