[KNTT] Giải VBT Toán 2 bài 66: Chắc chắn, có thể, không thể


Bài 1: Chọn từ chắc chắn, có thể hoặc không thể để điền vào chỗ chấm cho thích hợp.

Trong hộp bút của Mai có 2 bút chì và 2 bút mực. Trong hộp bút của Việt có 3 bút chì. Trong hộp bút của Nam có 2 bút mực.

Nếu mỗi bạn lấy 1 cái bút ra khỏi hộp bút của mình thì:

a, Mai …………… lấy được bút chì

b, Việt …………… lấy được bút chì

c, Nam …………… lấy được bút chì

Lời giải:

a, Mai có thể lấy được bút chì

b, Việt chắc chắn lấy được bút chì

c, Nam không thể lấy được bút chì

Bài 2: Trong hộp có 4 quả bóng màu xanh. Không nhìn vào hộp, Nam lấy 1 quả bóng từ bên trong chiếc hộp đó.

a, Khả năng để Nam lấy được một quả bóng màu xanh là:

A. Chắc chắn                        B. Có thể                        C. Không thể

b, Khả năng để Nam lấy được một quả bóng màu trắng là:

A. Chắc chắn                        B. Có thể                        C. Không thể

Lời giải:

a, A

b, C

Bài 3: Chọn từ chắc chắn, có thể hoặc không thể để điền vào chỗ chấm cho thích hợp.

Trên đĩa có 2 chiếc bánh hình tròn và 3 chiếc bánh hình vuông. Rô-bốt cho Mai và Mi mỗi bạn 2 chiếc bánh. Như vậy:

a, Trên đĩa …………… còn lại 1 chiếc bánh.

b, Trên đĩa …………… còn lại 1 chiếc bánh hình vuông.

c, Trên đĩa …………… còn lại 2 chiếc bánh.

Lời giải:

a, Trên đĩa chắc chắn còn lại 1 chiếc bánh.

b, Trên đĩa có thể còn lại 1 chiếc bánh hình vuông.

c, Trên đĩa không thể còn lại 2 chiếc bánh.Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ