Khối 20 mặt đều có bao nhiêu cạnh?


Lời giải tham khảo:

Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi TN THPT QG năm 2021

Đáp án đúng: C

Cách 1. Dựa vào lí thuyết (nhận xét c)

Cách 2. Mỗi mặt của nó là tam giác đều nên số cạnh của nó bằng (frac{{20.3}}{2} = 30)Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ