Julian dropped out of college after his first year. Now he regrets


 • Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions

  Câu hỏi:

  Julian dropped out of college after his first year. Now he regrets it.

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

  Đáp án đúng: C

  Dịch câu gốc: Julian bỏ học cao đẳng sau năm nhất. Bây giờ anh ta hối tiếc về điều đó.

  Dịch các phương án.

  A. Julian đã hối hận vì trước đó đã bỏ học cao đẳng sau năm nhất (Sai do sử dụng động từ “regretted” ở dạng quá khứ đơn).

  B. Julian ước anh ta đã không bỏ học cao đẳng sau năm nhất (Câu đang viết ở dạng ước muốn ở hiện tại S + wish(es) + S + Ved. Như vậy B sai do hành động “dropped out” diễn ra ở thì quá khứ đơn, phải sử dụng cấu trúc ước muốn ở quá khứ S + wish(es) + S + had P2.

  C. Julian hối hận vì đã bỏ học cao đẳng sau năm nhất

  D. Chỉ khi Julian đã bỏ học cao đẳng sau năm nhất. (D sai do câu viết lại không hợp nghĩa với câu gốc).

  → Chọn đáp án C

  (to) regret + Ving / having P2: hối hận về điều gì đã làm trong quá khứ. • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ