Hướng dẫn đào tạo nâng cao kỹ năng nghề cho lao động trong dịch COVID-19


Chú thích ảnh
Đào tạo học sinh, sinh viên phay CNC tại Trung tâm đào tạo công nghệ cao của Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN.

Để giúp người sử dụng lao động (doanh nghiệp), Sở LĐTBXH, cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) ở các địa phương và cơ sở giáo dục nghề nghiệp, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐTBXH) ra mắt cuốn “Cẩm nang hướng dẫn đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19”.

Theo đó, điều kiện để hưởng chính sách này, đối với doanh nghiệp để được hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động, phải đáp ứng đủ các điều kiện sau: Phải đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên tính đến thời điểm đề nghị hỗ trợ; Phải thay đổi cơ cấu, công nghệ theo quy định tại khoản 1 Điều 42 Bộ luật Lao động, bao gồm các thay đổi cụ thể.

Cụ thể, doanh nghiệp thay đổi cơ cấu tổ chức, tổ chức lại lao động là việc thành lập mới; hợp nhất, sáp nhập, giải thể một hoặc nhiều bộ phận của doanh nghiệp, tái cấu trúc các bộ phận trong doanh nghiệp, sắp xếp lại lao động nhằm tăng hiệu quả dẫn đến làm thay đổi cơ cấu quản lý hoặc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp làm thay đổi mô hình doanh nghiệp dẫn đến việc tăng hoặc giảm số lượng lao động đòi hỏi số lao động tăng hoặc giảm phải được đào tạo, bồi dưỡng.

Đối với doanh nghiệp thay đổi quy trình, công nghệ, máy móc, thiết bị sản xuất, kinh doanh gắn với ngành, nghề sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động được hiểu là sử dụng các quy trình, công nghệ mới, máy móc, thiết bị mới (tính đến thời điểm 2021) vào thay thế quy trình, công nghệ cũ, máy móc thiết bị cũ người lao động đang sử dụng (so với thời điểm của năm 2020). Do sử dụng quy trình, công nghệ, máy móc, thiết bị mới thì việc người lao động có thể trở thành thừa hoặc không có kỹ năng phù hợp để làm việc với công nghệ, máy móc, thiết bị mới.

Doanh nghiệp cũng được hỗ trợ chính sách này khi thay đổi sản phẩm, cơ cấu sản phẩm (chuyển đổi mặt hàng, sản phẩm hoàn chỉnh, bán thành phẩm…). Việc thay đổi công nghệ, máy móc thiết bị cũng có thể làm cho sản phẩm, cơ cấu sản phẩm thay đổi hoặc doanh nghiệp chủ động hay đổi ngành sản xuất, kinh doanh hoặc mặt hàng sản xuất kinh doanh hoặc nâng cấp ngành mặt hàng hoặc hoàn chỉnh hàng hóa, chuyển từ nhập khẩu sang tự sản xuất mặt hàng; bán thành phẩm.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải có doanh thu của quý liền kề trước thời điểm đề nghị hỗ trợ giảm từ 10% trở lên so với doanh thu cùng kỳ năm 2019 hoặc năm 2020.

Để hỗ trợ, doanh nghiệp phải có phương án hoặc phối hợp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp có phương án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động. Doanh nghiệp phải nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ trong thời gian từ ngày 1/7/2021 đến hết ngày 30/6/2022.

Hiện nay, hầu hết người sử dụng lao động là ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hợp tác xã, tổ hợp tác… không có cơ sở đào tạo của chính mình, không thể tự thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng cho người lao động của mình. Vì vậy, cơ sở giáo dục nghề nghiệp đóng vai trò là đơn vị chủ trì (nếu là cơ sở đào tạo của doanh nghiệp); phối hợp, hỗ trợ người sử dụng lao động (nếu là cơ sở liên kết đào tạo) trong việc xác định nhu cầu, đối tượng đào tạo, bồi dưỡng; xây dựng các phương án, chương trình đào tạo bồi dưỡng, giúp người sử dụng lao động hoàn thiện hồ sơ đề nghị thực hiện chính sách gửi các cơ quan có thẩm quyền…

Do vậy, doanh nghiệp cần phải chủ trì hoặc phối hợp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp xây dựng vừa bảo đảm tính khoa học, thực tiễn…

Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ