Hỗn hợp E gồm 2 este đơn chức, là đồng phân cấu tạo và đều chứa vòng benzen. Tìm muối T?


 • Câu hỏi:

  Hỗn hợp E gồm hai este đơn chức, là đồng phân cấu tạo và đều chứa vòng benzen. Đốt cháy hoàn toàn m gam E cần vừa đủ 8,064 lít khí O2 (đktc), thu được 14,08 gam CO2 và 2,88 gam H2O. Đun nóng m gam E với dung dịch NaOH (dư) thì có tối đa 2,80 gam NaOH phản ứng, thu được dung dịch T chứa 6,62 gam hỗn hợp ba muối. Khối lượng muối của axit cacboxylic trong T là:

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn HÓA

  Đáp án đúng: C

  Chọn C

  ({n_{C{O_2}}} = {rm{ }}frac{{14,08}}{{44}}{rm{ }} = 0,32;{n_{{O_2}}} = {rm{ }}frac{{8,064}}{{22,4}}{rm{ }} = 0,36;{n_{{H_2}O}} = {rm{ }}frac{{2,88}}{{18}}{rm{ }} = 0,16) 

  Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có:

  ({m_E}{rm{ }} + {rm{ }}{m_{{O_2}}} = {rm{ }}{m_{C{O_2}}} + {rm{ }}{m_{{H_2}O}}{rm{ }} to {rm{ }}{m_E}{rm{ }} = {rm{ }}5,44g)  • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ