Học viện Hải quân đột phá nâng cao chất lượng giáo dục


Chuẩn Đô đốc, PGS, TS Nguyễn Văn Lâm, Giám đốc Học viện chủ trì hội nghị; Chuẩn Đô đốc Chu Ngọc Sáng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy học viện quán triệt Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 của Đảng ủy học viện.

Năm học 2020-2021, HVHQ đã nghiêm túc quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về công tác giáo dục – đào tạo, nghiên cứu khoa học (GDĐT, NCKH); tổ chức điều hành hoạt động đào tạo linh hoạt, đúng quy chế, quy định, chặt chẽ, khoa học, phù hợp với diễn biến tình hình dịch Covid-19. Năm học 2020-2021, HVHQ đã tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho 108 lớp với tổng số gần 73.000 giờ giảng; điều chỉnh 6 chương trình khung; chỉnh sửa bổ sung chương trình chi tiết 180 môn học; tiến hành 4.867 lượt hoạt động phương pháp; công tác huấn luyện thực hành, thực tập, diễn tập được triển khai chặt chẽ, hiệu quả; đã có hơn 3.500 lượt học viên, với gần 5.000 giờ huấn luyện thực hành trên biển được thực hiện, bảo đảm an toàn tuyệt đối…

Công tác NCKH gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ GDĐT của học viện và yêu cầu thực tiễn ở các đơn vị; hàm lượng khoa học nhiều đề tài nghiên cứu của giảng viên, học viên có chất lượng tốt, đáp ứng tính cấp thiết cả về lý luận và thực tiễn; nhiều công trình, đề tài đã được ứng dụng hiệu quả ngay trong quá trình tổ chức huấn luyện, đào tạo tại học viện.

Về phương hướng nhiệm vụ năm học 2021-2022, HVHQ xác định đẩy mạnh thực hiện đột phá: “Nâng cao chất lượng, hiệu quả phương pháp dạy, học tích cực; tập trung xây dựng học viện chính quy, mẫu mực, hiện đại, theo định hướng ứng dụng và mô hình nhà trường thông minh”; điều chỉnh mạnh mẽ nội dung, chương trình đào tạo sát với đối tượng tác chiến, địa bàn, chiến trường biển, đảo, theo kịp sự phát triển VKTBKT của Quân chủng Hải quân trong giai đoạn tiến thẳng lên hiện đại; tiếp tục đổi mới phương pháp dạy, học, hình thức và nội dung thi, kiểm tra theo hướng đánh giá kiến thức kết hợp kỹ năng theo chuẩn đầu ra; tích cực phối hợp với các đơn vị trong quân chủng để hiện thực hóa phương châm: “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị”, bảo đảm thiết thực, hiệu quả…

Tin, ảnh: DUY KHƯƠNG

function replace(e) { for (i = 0; i ‘, “-4D”); e = e.replace(‘/’, “-5D”); e = e.replace(“””.replace(“‘”, ”), ‘-6D’); e = e.replace(‘_’, “-2D”); } return e; }
function doSearchSite() {
var url = “https://www.qdnd.vn/tim-kiem”;
if (“tin-tuc” == “video”) { url = url + “/type/video”; }
else if (“tin-tuc” == “audio”) { url = url + “/type/audio”; }
else if (“tin-tuc” == “phong-su-anh”) { url = url + “/type/photo”; }
var e = “”; e = document.getElementById(“seach-box”).value.trim(), e = replace(e), “” != e.toString() && (window.location.href = url + “/q/” + encodeURI(e))
};
$(function () { $(“.fa-search”).click(function () { doSearchSite() }); $(“#seach-box”).keydown(function (e) { var c = window.event ? e.keyCode : e.keyCode; return 13 == c ? (doSearchSite(), !1) : void 0 }) });
jQuery(document).ready(function () {
$(“.imgEditor”).removeAttr(“style”); $(“.dbox”).remove();
var top = $(“#ControlBar”).height(); if (top != null) { top = top; } else { top = 0; }; jQuery(“#scroll-top”).hide();
jQuery(function () { jQuery(window).scroll(function () { if (jQuery(this).scrollTop() > 163) { $(“.vmenu”).attr(“style”, “position:fixed;top:” + top + “px;padding-right:1px;”) } else { $(“.vmenu”).attr(“style”, “position:relative;top:0px;padding-right:0px;”) } if (jQuery(this).scrollTop() > 0) { jQuery(‘#scroll-top’).fadeIn(); } else { jQuery(‘#scroll-top’).fadeOut(); } }); jQuery(‘#scroll-top a’).click(function () { jQuery(‘body,html’).animate({ scrollTop: 0 }, 300); return false; }); });
$(“.post-content table”).each(function (e) {
if ($(this).attr(“width”) == “200”) {
$(this).removeAttr(“width”);
}
})
$(“.post-content img”).each(function (e) {
if ($(this).attr(“src”).substring(0, 5) == “/data”) {
var src = “http://file.qdnd.vn” + $(this).attr(“src”);
$(this).attr(“src”, src);
}
if ($(this).attr(“src”).substring(0, 7) == “/Upload”) {
var src = “http://file.qdnd.vn/data/old_img/” + $(this).attr(“src”).substring(8);
$(this).attr(“src”, src);
}
});
});
var src = “”;
(function (e, t, n) { var r, i = e.getElementsByTagName(t)[0]; if (e.getElementById(n)) return; r = e.createElement(t); r.id = n; r.src = “//connect.facebook.net/vi_VN/all.js#xfbml=1”; i.parentNode.insertBefore(r, i) })(document, “script”, “facebook-jssdk”)
window.___gcfg = { lang: “vi” }; (function () { var e = document.createElement(“script”); e.type = “text/javascript”; e.async = true; e.src = “https://apis.google.com/js/platform.js”; var t = document.getElementsByTagName(“script”)[0]; t.parentNode.insertBefore(e, t) })()
function updateview(key, id, pid) {
var link = “https://qt.qdnd.vn/services/updateview.ashx?key=” + key + “&id=” + id + “&pid=” + pid, msg = $.ajax({ url: link, async: false }).responseText;
};

function updatelike(itemid, type, pid, updatetype) {
var link = “https://qt.qdnd.vn/services/updatelike.ashx?itemid=” + itemid + “&type=” + type + “&pid=” + pid + “&updatetype=” + updatetype, msg = $.ajax({ url: link, async: false }).responseText;
};
var w = $(“#Body”).width();

==============

Bài gốcLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ