Her weight has increased remarkably since they began receiving treatment. 


 • Câu hỏi:

  Her weight has increased remarkably since they began receiving treatment. 

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

  Đáp án đúng: C

  Kiến thức: Sự hoà hợp giữa chủ ngữ và tính từ sở hữu cách

  Giải thích:

  Tính từ sở hữu “her” thì ta phải dùng chủ ngữ tương ứng

  Sửa: they => she

  Tạm dịch: Cân nặng của cô ấy tăng một cách đáng kể từ khi cô ấy bắt đầu tiếp nhận trị liệu. • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ