Hàm số (y=left| {{left( x-1 right)}^{3}}left( x+1 right) right|) có bao nhiêu điểm cực trị?


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn TOÁN

Xét hàm số (fleft( x right)={{left( x-1 right)}^{3}}left( x+1 right).)

Ta có: 

(f’left( x right)=3{{left( x-1 right)}^{2}}left( x+1 right)+{{left( x-1 right)}^{3}})

(f’left( x right)=0)

(Leftrightarrow {{left( x-1 right)}^{2}}left( 3x+3+x-1 right)=0)

( Leftrightarrow {left( {x – 1} right)^2}left( {4x + 2} right) = 0 Leftrightarrow left[ begin{array}{l}
x = 1\
x = – frac{1}{2}
end{array} right.)

Trong đó (x=1) là nghiệm bội chẵn, do đó hàm số đã cho có 1 điểm cực trị. 

Xét phương trình hoành độ giao điểm ({left( {x – 1} right)^3}left( {x + 1} right) = 0 Leftrightarrow left[ begin{array}{l}
x = 1\
x = – 1
end{array} right.,)
 do đó đồ thị hàm số cắt trục hoành tại 2 điểm phân biệt. 

Vậy hàm số (y=fleft( x right)) có 1 + 2 = 3 điểm cực trị. Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ