Giá trị của phép tính 96 hm – 18 hm là:


 • Câu hỏi:

  Giá trị của phép tính 96 hm – 18 hm là:

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Trắc nghiệm môn Toán lớp 3
  Đáp án đúng: D

  96 hm – 18 hm = 78 hm

  Đáp án cần chọn là: D • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ