Dùng cách nào để rửa sạch lọ đựng anilin?


 • Câu hỏi:

  Dùng cách nào để rửa sạch lọ đựng anilin?

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn HÓA

  Đáp án đúng: B

  Để rửa được anilin thì cần dùng axit để pư xảy ra

  C6H5NH2 + HCl → C6H5NH3Cl

  → Sau đó rửa bằng nước để C6H5NH3Cl ra khỏi dụng cụ mang theo anilin • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ