Đoạn mạch AB gồm một cuộn cảm thuần nối tiếp với tụ điện.


 • Câu hỏi:

  Đoạn mạch AB gồm cuộn cảm thuần nối tiếp với tụ điện. Đặt nguồn xoay chiều có tần số góc (omega ) vào hai đầu AB thì tụ điện có dung kháng (100,Omega ), cuộn cảm có cảm kháng (50,Omega .) Ngắt A, B ra khỏi nguồn và tăng độ tự cảm của cuộn cảm một lượng 0,5 H rồi nối A và B thành mạch kín thì tần số góc dao động riêng của mạch là (100left( rad/s right)). Tính (omega .)

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn Lý

  Đáp án đúng: C

  Ta có: 

  (begin{array}{l}
  left{ begin{array}{l}
  {Z_L} = omega L = 50Omega  Rightarrow L = frac{{50}}{omega }\
  {Z_C} = frac{1}{{omega C}} = 100Omega  Rightarrow C = frac{1}{{100omega }}
  end{array} right.\
   Rightarrow frac{1}{{omega _0^2}} = L’C = left( {L pm Delta L} right)C.
  end{array})

  (Rightarrow frac{1}{10000}=frac{50}{omega }frac{1}{100omega }+0,5.frac{1}{100omega }Rightarrow frac{1}{2}frac{1}{{{omega }^{2}}}+frac{1}{200}frac{1}{omega }-frac{1}{10000}=0)

  (Rightarrow omega =100left( rad/s right).)  • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ