Đồ thị của hai dao động điều hòa cùng tần số được cho như hình vẽ.


 • Câu hỏi:

  Đồ thị của hai dao động điều hòa cùng tần số được cho như hình vẽ. Phương trình dao động tổng hợp của chúng là : 

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn LÝ

  Đáp án đúng: D

  Từ đồ thị, tá viết được phương trình hai dao động: 

  (left{ begin{array}{*{35}{l}}

  {{x}_{1}}=3cdot cos left( omega t-frac{pi }{2} right)cm \

  {{x}_{2}}=2cdot cos left( omega t+frac{pi }{2} right)cm \

  end{array} right.)

  (Rightarrow x={{x}_{1}}+{{x}_{2}}=3angle frac{-pi }{2}+2angle frac{pi }{2}=1angle frac{-pi }{2}=1cdot cos left( omega t-frac{pi }{2} right)text{cm}) • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ