Điền số thích hợp vào chỗ trống: 96 km : 3 = …. km


 • Câu hỏi:

  Điền số thích hợp vào chỗ trống:  96 km : 3 = …. km

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Trắc nghiệm môn Toán lớp 3
  Đáp án đúng: A

  96 km : 3 = 32 km

  Số cần điền vào chỗ trống là 32 • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ