David (A) was a (B) bravery man to go (C) on this adventure by (D) himself.


 • Câu hỏi:

  David (A) was a (B) bravery man to go (C) on this adventure by (D) himself.

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

  Đáp án đúng: B

  (bravery _ brave)

  – brave (adj): dũng cảm

  Cấu trúc: a + adj + N • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ