Đặt điện áp xoay chiều (u=Usqrt{2}cos 100pi t(V))vào 2 đầu đoạn mạch nối tiếp


 • Câu hỏi:

  Đặt điện áp xoay chiều (u=Usqrt{2}cos 100pi t(V))vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm biến trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm (frac{1}{2pi }H)và tụ điện có điện dung (frac{{{10}^{-4}}}{pi }F.) Để công suất điện tiêu thụ của đoạn mạch đạt cực đại thì biến trở được điều chỉnh đến giá trị bằng

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn LÝ

  Đáp án đúng: D

  Cảm kháng của cuộn dây và dung kháng của tụ điện là:

  (left{ begin{array}{*{35}{l}}

  {{Z}_{L}}=omega L=100pi cdot frac{1}{2pi }=50(Omega ) \

  {{Z}_{C}}=frac{1}{omega C}=frac{1}{100pi cdot frac{{{10}^{-4}}}{pi }}=100(Omega ) \

  end{array} right.)

  Công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt cực đại khi: 

  (R=left| {{Z}_{L}}-{{Z}_{C}} right|=left| 50-100 right|=50(Omega )) • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ