Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình ({{log }_{sqrt{2}}}left( x-1 right)={{log }_{2}}left( mx-8 right)) có hai nghiệm phân biệt?


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn TOÁN

Điều kiện (left{ {begin{array}{*{20}{c}}
{x > 1,,,}\
{mx > 8}
end{array}} right.)

Ta có: ({{log }_{sqrt{2}}}left( x-1 right)={{log }_{2}}left( mx-8 right),,left( 1 right)Leftrightarrow {{log }_{2}}{{left( x-1 right)}^{2}}={{log }_{2}}left( mx-8 right))

(Leftrightarrow {{left( x-1 right)}^{2}}=mx-8Leftrightarrow {{x}^{2}}-2x+9=mLeftrightarrow x-2+frac{9}{x}=m,,,left( do,,x>1 right)) (2)

Phương trình (1) có 2 nghiệm thực phân biệt ⇒ Phương trình (2) có 2 nghiệm thực phân biệt lớn hơn 1 (*)

Xét hàm số (fleft( x right)=x-2+frac{9}{x},x>1) có (f’left( x right)=1-frac{9}{{{x}^{2}}},f’left( x right)=0Leftrightarrow x=3)

Bảng biến thiên:

(*)(Leftrightarrow 4Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ