Có một hộp nhựa hình lập phương người ta bỏ vào hộp đó 1 quả bóng đá. Tính tỉ số V_1/V_2, trong đó V1 là tổng thế tích của quả bóng đá


 • Câu hỏi:

  Có một hộp nhựa hình lập phương người ta bỏ vào hộp đó 1 quả bóng đá. Tính tỉ số (frac{{{V_1}}}{{{V_2}}},) trong đó V1 là tổng thế tích của quả bóng đá, V2 là thể tích của chiếc hộp đựng bóng. Biết rằng đường tròn lớn trên quả bóng có thể nội tiếp bốn mặt hình vuông của chiếc hộp.

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi TN THPT QG năm 2021

  Đáp án đúng: C

  Gọi R là bán kính của mặt cầu, khi đó cạnh của hình lập phương là 2R.

  Thể tích hình lập phương là ({V_2} = 8{R^3})

  Thể tích quả bóng là ({V_1} = frac{{4pi {R^3}}}{3} Rightarrow frac{{{V_1}}}{{{V_2}}} = frac{pi }{6}.) • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ