Chọn phát biểu đúng về hiện tượng quang điện trong 


 • Câu hỏi:

  Chọn phát biểu đúng về hiện tượng quang điện trong 

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đáp án đúng: C • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ