Cho tích phân (I = intlimits_0^pi {{x^2}cos xdx} ) và đặt (u = {x^2},,,dv = cos xdx). Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?


 • Câu hỏi:

  Cho tích phân (I = intlimits_0^pi  {{x^2}cos xdx} ) và đặt (u = {x^2},,,dv = cos xdx). Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề
  đúng?

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn TOÁN

  Đáp án đúng: C

  (I = intlimits_0^pi  {{x^2}cos xdx} ).

  Đặt (left{ begin{array}{l}u = {x^2}\dv = cos xdxend{array} right. Rightarrow left{ begin{array}{l}du = 2xdx\v = sin xend{array} right.).

  ( Rightarrow I = left. {{x^2}sin x} right|_0^pi  – 2intlimits_0^pi  {x.sin xdx} ). • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ