Cho số phức z có (left| z right|=2) thì số phức (text{w}=z+3i) có modun nhỏ nhất và lớn nhất lần lượt là:


 • Câu hỏi:

  Cho số phức z có (left| z right|=2) thì số phức (text{w}=z+3i) có modun nhỏ nhất và lớn nhất lần lượt là:


  • A.
   (2,,vgrave{a},,5)

  • B.
   (1,,vgrave{a},,6,)

  • C.
   (2,,vgrave{a},,6,)

  • D.
   (1,,vgrave{a},,5)

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn TOÁN

  Đáp án đúng: D

  (text{w}=z+3iLeftrightarrow z=text{w}-3iRightarrow left| z right|=left| text{w}-3i right|Rightarrow 3-left| z right|le left| text{w} right|le 3+left| z right|Leftrightarrow 1le left| text{w} right|le 5.) • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ