Cho số phức (z = 1 – 2i). Tính (left| z right|).


 • Câu hỏi:

  Cho số phức (z = 1 – 2i). Tính (left| z right|).

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn TOÁN

  Đáp án đúng: B

  (left| z right| = sqrt {{1^2} + {{left( { – 2} right)}^2}}  = sqrt 5 ). • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ