Cho mặt cầu (S) có tâm I(1;2;-1) và bán kính R=3.


 • Câu hỏi:

  Cho mặt cầu (S) có tâm I(1;2;-1) và bán kính R=3. Phương trình mặt cầu (S’) đối xứng với mặt cầu (S) qua gốc tọa độ là:

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi TN THPT QG năm 2021

  Đáp án đúng: B

  Mặt cầu (S’) có tâm I’ đối xứng với I qua gốc O và có bán kính R’=R • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ