Cho mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp, trong đó R = 100W


 • Câu hỏi:

  Cho mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp, trong đó R = 100W; C = $frac{{{10}^{-4}}}{2pi }F$; L là cuộn dây thuần cảm, có độ tự cảm L. Khi điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện đạt giá trị cực đại thì độ tự cảm L có giá trị

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn LÝ

  Đáp án đúng: A

  Ta có UC = IZC , ZC không đổi: UC đạt giá trị cực đại khi I đạt giá trị cực đại.

  Mà (I=frac{U}{Z}=frac{U}{sqrt{{{text{R}}^{text{2}}}+{{({{Z}_{L}}-{{Z}_{C}})}^{2}}}};I={{I}_{mtext{ax}}}Rightarrow Z={{Z}_{min }}Leftrightarrow LC{{omega }^{2}}=1)

  Suy ra:

  (L=frac{1}{C{{omega }^{2}}}=frac{1}{frac{{{10}^{-4}}}{2pi }{{100}^{2}}{{pi }^{2}}}=0,637H) • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ