Cho mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây có R = 50(Omega )


 • Câu hỏi:

  Cho mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây có R = 50(Omega ), (L=frac{4}{10pi }H)và tụ điện có điện dung (mathrm{C=}frac{{{10}^{-4}}}{pi }F) và điện trở thuần R thay đổi được. Tất cả được mắc nối tiếp với nhau, rồi đặt vào hai đầu đoạn mạch có điện áp xoay chiều (u=100sqrt{2}cos 100pi ttext{ }(V)). Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch đạt giá trị cực đại khi R có giá trị là

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn LÝ

  Đáp án đúng: C

  Ta có:

  (begin{array}{l}
  P = (R + {R_0}).{I^2}\
   = (R + {R_0}).frac{{{U^2}}}{{{{(R + {R_0})}^2} + {{({Z_L} – {Z_C})}^2}}}\
   = frac{{{U^2}}}{{R + {R_0} + frac{{{{({Z_L} – {Z_C})}^2}}}{{R + {R_0}}}}} = frac{{{U^2}}}{M}\
  {P_{max }} Leftrightarrow {M_{min }} Leftrightarrow R + {R_0} = left| {{Z_L} – {Z_C}} right|\
   Leftrightarrow R = left| {{Z_L} – {Z_C}} right| – {R_0} = 10Omega .
  end{array}) • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ