Cho hình trụ có diện tích toàn phần là (4pi ) và có thiết diện cắt bởi mặt phẳng qua trục là hình vuông. Tính thể tích khối trụ.


 • Câu hỏi:

  Cho hình trụ có diện tích toàn phần là (4pi ) và có thiết diện cắt bởi mặt phẳng qua trục là hình vuông. Tính thể tích khối trụ.

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn TOÁN

  Đáp án đúng: C

  Gọi bán kính đáy là (RRightarrow ) độ dài đường sinh là: 2R

  Diện tích toàn phần của hình trụ là:  ({{S}_{tp}}=2pi {{R}^{2}}+2pi R.2R=6pi {{R}^{2}}=4pi Leftrightarrow R=frac{2}{sqrt{6}})

  Thể tích khối trụ là:  (V=pi {{R}^{2}}.2R=2pi {{left( frac{2}{sqrt{6}} right)}^{3}}=frac{4pi sqrt{6}}{9}.)

 • Câu trắc nghiệm liên quan:

  1. Cho số phức z thỏa mãn: ((3+2i)z+{{(2-i)}^{2}}=4+i). Hiệu phần thực và phần ảo của số phức z là:
  2. Cho hàm số (y=fleft( x right)) xác định trên M và có đạo hàm (f’left( x right)=left( x+2 right){{left( x-1 right)}^{2}}.) Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?
  3. Số hạng khôg chứa x trong khai triển ({{left( x-frac{1}{{{x}^{2}}} right)}^{45}}) là:
  4. Cho hàm số (fleft( x right)) có đạo hàm (f’left( x right)={{left( x+1 right)}^{2}}{{left( x-1 right)}^{3}}left( 2-x right).). Hàm số (fleft( x right)) đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
  5. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho mặt phẳng (left( alpha right):x-y+2z=l) và đường thẳng (Delta :frac{x}{1}=frac{y}{2}=frac{z-1}{-1}.) Góc giữa đường thẳng (Delta ) và mặt phẳng (left( alpha right)) bằng
  6. Cho (a>0,text{ }b>0) và a khác 1 thỏa mãn ({{log }_{a}}b=frac{b}{4};,,{{log }_{2}}a=frac{16}{b}.) Tính tổng a+b.
  7. Đề thi trắc nghiệm môn Toán gồm 50 câu hỏi, mỗi câu có 4 phương án trả lời trong đó chỉ có một phương án trả lời đúng. Mỗi câu trả lời đúng được 0,2 điểm. Một học sinh không học bài nên mỗi câu trả lời đều chọn ngẫu nhiên một phương án. Xác suất để học sinh đó được đúng 5 điểm là:
  8. Cho đường tròn ((C):;x^2+y^2+4x-6y+5=0). Đường thẳng d đi qua A(3;2) và cắt (C) theo một dây cung ngắn nhất có phương trình là
  9. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm (Mleft( -2;-2;1 right), Aleft( 1;2;-3 right)) và đường thẳng (d:frac{x+1}{2}=frac{y-5}{2}=frac{z}{-1}). Tìm một vectơ chỉ phương (vec{u},,) của đường thẳng (Delta ) đi qua M, vuông góc với đường thẳng d đồng thời cách điểm A một khoảng bé nhất.  Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ