Cho hình nón đỉnh (S) có đáy là hình tròn tâm (O). Một mặt phẳng qua đỉnh của hình nón và cắt hình nón theo thiết diện là tam giác vuông có diện tích bằng (4). Góc giữa đường cao của hình nón và mặt phẳng thiết diện bằng (30^circ ). Thể tích của khối nón được giới hạn bởi hình nón đã cho bằng – Sách Toán

Cho hình nón đỉnh (S) có đáy là hình tròn tâm (O). Một mặt phẳng qua đỉnh của hình nón và cắt hình nón theo thiết diện là tam giác vuông có diện tích bằng (4). Góc giữa đường cao của hình nón và mặt phẳng thiết diện bằng (30^circ ). Thể tích của khối nón được giới hạn bởi hình nón đã cho bằng – Sách Toán – Học toán
Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ