Cho hình lăng trụ (ABC.{A}'{B}'{C}’)có thể tích là V. Gọi (M,,N,,P) là trung điểm các cạnh (A{A}’,,AB,,{B}'{C}’). Mặt phẳng (left( MNP right)) chia khối lăng trụ thành hai phần. Tính thể tích phần chứa đỉnh B theo V.

Cho hình lăng trụ (ABC.{A}'{B}'{C}’)có thể tích là V. Gọi (M,,N,,P) là trung điểm các cạnh (A{A}’,,AB,,{B}'{C}’). Mặt phẳng (left( MNP right)) chia khối lăng trụ thành hai phần. Tính thể tích phần chứa đỉnh B theo V. – Học trắc nghiệm
Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ