Cho hình chóp SABCD có đáy là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD), góc giữa SB với mặt phẳng (ABCD) bằng 60o. Thể tích khối chóp SABCD là


 • Câu hỏi:

  Cho hình chóp SABCD có đáy là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD), góc giữa SB với mặt phẳng (ABCD) bằng 60o. Thể tích khối chóp SABCD là

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn TOÁN

  Đáp án đúng: A

  ({{S}_{ABCD}}={{a}^{2}}); (SA=AB.tan {{60}^{text{o}}}=asqrt{3})

  ({{V}_{S.ABCD}}=frac{1}{3}{{S}_{ABCD}}.SA=frac{{{a}^{3}}}{sqrt{3}}) • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ