Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a, cạnh bên SA=a và vuông góc với mặt đáy (ABCD) tính thể tích lớn nhất V.max của khối chóp S.AMN


 • Câu hỏi:

  Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a, cạnh bên SA=a và vuông góc với mặt đáy (ABCD) Trên SB,SD lần lượt lấy hai điểm M, N sao cho (frac{{SM}}{{SB}} = m > 0,frac{{SN}}{{SD}} = n > 0.) Tính thể tích lớn nhất V.max của khối chóp S.AMN biết (2{m^2} + 3{n^2} = 1.)

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi TN THPT QG năm 2021

  Đáp án đúng: B • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ