Cho hình chóp S.ABC có SA=a, (SB = asqrt 2 ;SC = asqrt 3 ). Tính thể tích lớn nhất V.max của khối chóp đã cho.


 • Câu hỏi:

  Cho hình chóp S.ABC có SA=a, (SB = asqrt 2 ;SC = asqrt 3 ). Tính thể tích lớn nhất V.max của khối chóp đã cho.

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi TN THPT QG năm 2021

  Đáp án đúng: D • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ