Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A,SA vuông góc với đáy tính cosa khi thể tích khối chóp S.ABC nhỏ nhất.


 • Câu hỏi:

  Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A,SA vuông góc với đáy, khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) bằng 3. Gọi a là góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABC), tính cosa khi thể tích khối chóp S.ABC nhỏ nhất. 

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi TN THPT QG năm 2021

  Đáp án đúng: B • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ