Cho hàm số (f(x) = left{ begin{array}{l}1 – {x^2},,,{rm{khi }}x le 12x – 2,,,,,{rm{khi }}x > 1end{array} right.). Tính tích phân (intlimits_{ – frac{pi }{2}}^{frac{pi }{4}} {fleft( {5sin 2x – 1} right)} cos 2x{rm{d}}x). – Sách Toán

Cho hàm số (f(x) = left{ begin{array}{l}1 – {x^2},,,{rm{khi }}x le 12x – 2,,,,,{rm{khi }}x > 1end{array} right.). Tính tích phân (intlimits_{ – frac{pi }{2}}^{frac{pi }{4}} {fleft( {5sin 2x – 1} right)} cos 2x{rm{d}}x). – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ