Cho hàm số (fleft( x right)), đồ thị của hàm số (y = f’left( x right)) là đường cong trong hình dưới. Giá trị nhỏ nhất của hàm số (gleft( x right) = fleft( {3x} right) + 9x) trên đoạn (left[ { – 1,;,2} right]) bằng – Sách Toán

Cho hàm số (fleft( x right)), đồ thị của hàm số (y = f’left( x right)) là đường cong trong hình dưới. Giá trị nhỏ nhất của hàm số (gleft( x right) = fleft( {3x} right) + 9x) trên đoạn (left[ { – 1,;,2} right]) bằng – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ